top of page

HİZMETLERİMİZ

Projelerinizin değişen ihtiyaçlarına uyacak yöntemler belirleriz.

01.

YAPILAŞMA İÇİN ETÜTLER &

BİNA PERFORMANS ANALİZİ

 • İmar Planına Esas Etütler

 • Mikrobölgeleme Etütleri

 • Statik Projeye Esas Zemin Etütleri

 • Derin Kazı ve İksa  Projelerine Yönelik Etütler

 • Karayolu, Demiryolu, Metro, Tünel ve

 • Boru Hatları Güzergah Etütleri

 • Bina Performans Analizi.

02.

MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİNE YÖNELİK ETÜTLER

 • Sismik Kırılma-Sismik Yansıma

 • Mikrotremör-Masw

 • Yer Radarı (GPR)

 • Rezistivite-DES-ReMi

 • Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi

 • Doğal Potansiyel (SP)

 • •Kuyu İçi Sismik- Kuyu içi  Rezistivite

03.

JEOFİZİK ETÜTLER

 • Sismik Kırılma-Sismik Yansıma

 • Mikrotremör-Masw

 • Yer Radarı (GPR)

 • Rezistivite-DES-ReMi

 • Çok Elektrotlu Özdirenç Yöntemi

 • Doğal Potansiyel (SP)

 • Kuyu İçi Sismik- Kuyu içi  Rezistivite

04.

HİDROJEOLOJİK ETÜTLER

 • Yeraltı, Yüzey Suyu Kalitesinin Belirlenmesi ve Periyodik Su İzlemesi

 • Su Kuyularının Açılması

 • Akifer Testlerinin Gerçekleştirilmesi ve Raporlanması

05.

ÇEVRESEL ETÜTLER

 • Katı Atık Sahaları Araştırmaları

 • Kirlilik Etütleri

06.

ARAZİ DENEYLERİ

 • Presiyometre Deneyi (MPT)

 • Basınçlı Su Testi (BST)

 • Standart Penetrasyon Deneyi (SPT)

 • İnklinometre Testi

 • Konik Penetrasyon Deneyi (CPT)

 • Plaka Yükleme Deneyi

 • Kum Konisi Deneyi

 • Dilatometre Deneyi (DMT)

 • Arazi Kanatlı Kesme (Veyn) Deneyi (FVT)

download.jpeg

Projelerini gerçekleştirdiğimiz bazı iş ortaklarımız...

varyap-meridian.jpg
TUPRS.IS_BIG.D-9a2cadbe.png
mercedes-benz-car-logo-free-vector.jpg
bottom of page